Fitcheck

Waarom een fitcheck ? 

Steeds meer mensen kampen met allerlei uitdagingen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, darmklachten, zwaarmoedigheid, ontevredenheids-gevoel, burn-out verschijnselen, et cetera. Voeding kan enorm van invloed zijn op de balans in ons lichaam. De FitCheck is bedacht om mensen op een zeer laagdrempelige manier inzicht te geven van de waarden binnenin hun lichaam.

De FitCheck belicht de huidige ‘stand van zaken’ en geeft aan waar eventueel aan gewerkt kan worden, als iemand daarvoor open staat. De bedoeling is dat iemand, door de juiste keuzes te maken, weer goed in zijn/haar vel komt te zitten waardoor positiviteit meer ruimte krijgt.

We starten met het levenswiel, hierbij krijg je inzicht waar mogelijk een disbalans aanwezig is. Het levenswiel is een prachtig instrument om te kijken waar persoonlijke ontwikkeling mogelijk is. Tevens geeft dit inzicht hoe jij betere keuzes kan maken, of hiermee aan de slag kan gaan door middel van coach gesprekken.

Je krijgt daarna een persoonlijke bodyscan (totale lichaamsmeting) via je handen en je blote voeten, waarvan de uitslag op het FitCheck Formulier wordt ingevuld.

Hierna volgt een korte presentatie en gaan we jouw persoonlijke meetgegevens duiden. Met daaraan gekoppeld jouw eigen inzichten waar er mogelijk iets verbeterd kan worden.

Of niet, als je 100% tevreden bent over hoe je je voelt.

Wat bijvoorbeeld duidelijk naar voren komt is de metabolische leeftijd die jij, gebaseerd op jouw meetgegevens, krijgt. Zijn de meetgegevens in orde, zal de metabolische leeftijd jouw werkelijke leeftijd benaderen, of zelfs lager uitvallen. Wanneer jouw lichaam niet in balans is, zal de metabolische leeftijd dit aangeven door hoger uit te vallen. In het laatste geval geeft dit een signaal dat er verbeterpunten zijn.

Na ongeveer een halfuurtje weet jij hoe het er bij jou ‘voor staat’ op fysiek gebied. Je mag vervolgens zelf de keuze maken om een stap te zetten, of het te laten zoals het is. In ieder geval heb je dan een kijkje ‘in jouw eigen lichaam’ gekregen.